سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جداول قیمت گذاری

جدوال قیمت 1

پایه

 • 20 گیگ فضا
 • 10 آدرس ایمیل
 • 5 دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

20
در ماه

با ارزش

 • 20 گیگ فضا
 • 10 آدرس ایمیل
 • 5 دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

69
در ماه

اصلی

 • 20 گیگ فضا
 • 10 آدرس ایمیل
 • 5 دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

89
در ماه

جدوال قیمت 2

استاندارد
تومان19/ماه

 • 5 پروژه
 • 5 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 10 گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

اصلی
تومان39/ماه

 • 10 پروژه
 • 15 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 20 گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

پلاس
تومان99/ماه

 • 30 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

بیشترین
تومان199/ماه

 • پروژه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • کاربران نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • امنیت سایت

جدوال قیمت 3

استاندارد

پلن کلاسیک

 • 10 گیگ فضا
 • 5 صفحه
 • 100 گیگ انتقال داده ماهانه

تومان

5
در ماه

شرکتی

بهترین انتخاب

 • 20 گیگ فضا
 • 15 صفحه
 • 150 گیگ انتقال داده ماهانه

تومان

10
در ماه

اصلی

امکانات نامحدود

 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود

تومان

25
در ماه

جدوال قیمت 4

پایه
تومان32/ماه

 • 1 گیگ فضا
 • 10 گیگ پهنای باند
 • 10 آیتم نمونه کار

استاندارد
تومان50/ماه

 • 5 گیگ فضا
 • 50 گیگ پهنای باند
 • 70 آیتم نمونه کار
 • 10 ویدیو
 • 24/7 پشتیبانی

پرو
تومان80/ماه

 • 5 گیگ فضا
 • 50 گیگ پهنای باند
 • 70 آیتم نمونه کار
 • 10 ویدیو
 • 24/7 پشتیبانی

جدوال قیمت 5

0

تومان

کاربران رایگان
20

تومان

کاربر قدرتمند
40

تومان

یوزر

برگشت به بالا
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.